Qué volem aconseguir?

Volem aconseguir la recuperació de la dimensió ètica i humana en les activitats econòmiques, superant l’individualisme i la competitivitat capitalista i impulsant una economia basada en la confiança, la reciprocitat, la solidaritat, la cooperació i l’ecologia.

Sistema econòmic integral

Sistema econòmic integral de 5 capes

A més, treballem per fomentar l’economia local, el consum responsable i les relacions humanes, intentant cobrir les necessitats bàsiques sense necessitat d’utilitzar l’euro, creant mecanismes de suport entre les persones i permeten a aquestes desenvolupar noves habilitats més enllà de les purament professionals.

La nostra finalitat, és que tots aquells socis i sòcies que participem de la xarxa creiem confiança i col·laborem, per a poder construir alternatives econòmiques que beneficiïn a la comunitat, intercanviant en base al valor que cadascú aporta.