La moneda social: l’Ebre

La moneda social és una unitat monetària local no oficial que ens permet comptabilitzar els béns o serveis que s’intercanvien a través de l’Ecoxarxa, per tant, és una unitat de compte i mesura que retorna a la moneda el seu sentit original. La moneda social és alternativa i complementària a la moneda oficial, apareix a través del consens entre els membres de la comunitat i crea un espai alternatiu d’intercanvi.

La moneda social a l’Ecoxarxa Ebre és l’Ebre.

La Marquesa 1

Far del Fangar

L’Ebre funciona com a moneda electrònica a través del CES, el qual gestiona les transaccions entre els membres de l’ecoxarxa. Cada membre comença amb un saldo de 0 Ebres. Aconsegueix Ebres quan aporti un servei o un producte a les companyes de l’ecoxarxa i se’n resten quan s’utilitzi algun servei o producte.

La proposta és equiparar 1 € amb 1 Ebre.

En cap cas es podran realitzar els intercanvis amb euros, si bé es poden cobrar aquelles despeses derivades de la compra del material que s’utilitzi per a realitzar un servei. Amb tot, els membres s’hauran de posar d’acord en els termes.