Comissions

Per tal que el funcionament intern de l’Ecoxarxa Ebre sigui el més dinàmic possible hem creat tres comissions de treball.

Comissió de Coordinació Econòmica

Les principals funcions d’aquesta comissió són la gestió del CES i dels nous socis de l’Ecoxarxa i el control de les transaccions econòmiques entre els socis (endeutament, intercanvis…).

Comissió de difusió i comunicació

Aquesta comissió és l’encarregada de la sensibilització al territori per a que la gent conegui que altres formes de treballar són possibles i de cercar les diferents entitats o grups que puguin col·laborar activament amb l’Ecoxarxa. També s’encarrega de tot el material de difusió de l’Ecoxarxa així com de gestionar la pàgina web i les xarxes socials.

Finalment, els membres d’aquesta comissió també s’encarregaran de donar la benvinguda a l’Ecoxarxa Ebre a les persones que s’hi vagin incorporant, així com de proporcionar-los tota la informació que puguin necessitar.

Comissió del grup de dinamització d’intercanvis

Les principals funcions d’aquesta comissió són les de buscar i relacionar-se amb productors locals, fomentar i dinamitzar els intercanvis, explicar als productors què fem a l’Ecoxarxa i com funciona la moneda social i analitzar les ofertes i demandes.

Arrossar del Delta

Arrossar del Delta