Com funcionem?

La nostra manera de funcionar es per mitjà d’assemblees, cada 15 dies, i és aquí on es prenen decisions, es plantegen nous projectes i es parla de les dificultats que van sorgint.

Per col·laborar activament s’han creat grups de treball/comissions que s’encarreguen de tasques indispensables per al funcionament de l’Ecoxarxa.

Riu Ebre

El riu Ebre

Per poder començar els intercanvis no cal que tinguis Ebres; en donar-te d’alta a l’Ecoxarxa Ebre disposaràs d’un marge de confiança de -50 ebres, ampliable fins a +100 ebres a mesura que vagis oferint béns i serveis a la resta d’usuaris.

Els intercanvis es registren a través del CES (Community Exchange System), un programa informàtic que permet dur la comptabilitat de manera senzilla i transparent. També facilita els intercanvis amb la resta de xarxes de moneda social de Catalunya i d’arreu. Per participar-hi, tant sols t’has de registrar al grup Ecoxarxa Ebre a través de la web i incloure les teves ofertes.

Per permetre la viabilitat del sistema comptable, els usuaris no podran excedir-se del límit negatiu. En cas de superar-lo, l’administrador bloquejarà el seu compte. Si abans que això succeeixi, l’usuari realitza alguna compra, la quantitat percebuda pel venedor anirà al compte de l’administrador en concepte de penalització.

Cadascú determina el valor del treball o dels béns. No ve donat per un sistema econòmic global extern al nostre control. Podeu utilitzar l’Ebre en les vostres transaccions però també el troc, la cessió, el lloguer, el temps…