Assemblees

L’Ecoxarxa Ebre es basa en el funcionament assembleari. A les assemblees és on es discuteixen tots els temes relacionats amb el funcionament intern de l’Ecoxarxa i on es prenen totes les decisions. Posteriorment aquestes decisions les posen en pràctica les diferents comissions.

Aquestes assemblees també serveixen per a que les comissions exposin tota la feina feta durant el període de temps entre una assemblea i una altra i per decidir quines tasques s’encomanen a cadascuna.

Normalment les assemblees es celebren cada 15 dies a diferents localitzacions de les Terres de l’Ebre. El lloc i l’hora de les assemblees es consensua a l’assemblea anterior.

De cada assemblea se’n redacta una acta que està disponible per a que tothom la pugui consultar en aquesta web.

Tots els socis i sòcies de l’Ecoxarxa Ebre, així com totes les persones interessades, són benvinguts i benvingudes a les assemblees. Si és la primera vegada que hi assisteixen se’ls cita un quart d’hora abans de l’inici per tal de posar-los al dia i explicar-los el funcionament.

Roques de Benet

Roques de Benet