Benvinguts a l’Ecoxarxa Ebre

L’Ecoxarxa Ebre som persones que vivim en pobles de les comarques ebrenques, Baix Maestrat i Matarranya, que ens hem constituït con associació sense ànim de lucre amb la voluntat de recuperar la dimensió ètica i humana de les activitats econòmiques.

vistes

L’Ecoxarxa Ebre és una xarxa d’intercanvi, és a dir, un grup de persones que posem serveis, coneixement i béns a la disposició dels altres, mitjançant una unitat de canvi.
L’ús d’una moneda social (també coneguda com a moneda local o comunitària), permet el funcionament d’un sistema d’intercanvis multi recíprocs a la regió, sense fer ús dels diners. En el nostre cas la moneda s’anomena Ebre.

La nostra finalitat és que tots aquells que participin de la xarxa creem confiança entre nosaltres i col.laborem per a poder construir alternatives econòmiques que beneficiïn a la comunitat, intercanviant en base al valor que cadascú aporta i no pas pel valor que ve establert des de fora de la comunitat, diguem-li “mercats”, lobbis empresarials, macro polítiques, etc..

Una xarxa d’intercanvi, a més de fomentar l’economia local, el consum responsable i les relacions humanes, permet cobrir les necessitats bàsiques sense necessitat d’utilitzar l’euro, crea mecanismes de suport entre les persones i permet a aquestes desenvolupar noves habilitats més enllà de les purament professionals.
És absurd que una regió estigui econòmicament deprimida quan hi ha molta gent amb coneixements, temps i ganes d’aportar alguna cosa. En una situació així és important prendre consciència de les possibilitats que se’ns ofereixen si les persones ens organitzem per aconseguir uns objectius clars.
Per això el primer pas per fer aquest canvi de paradigma econòmic és l’organització en xarxes d’intercanvi, basades en l’ajuda mútua, la solidaritat i l’autosuficiència colectiva.